Vennekredsen

Hemmet Plejehjems Vennekreds er en gruppe frivillige, som arrangerer sociale aktiviteter på Hemmet Plejehjem.

Vennekredsen’s gruppe af frivillige består af de følgende medlemmer:

  • Tove Steffensen
  • Vagn Olesen
  • Asta Poulsen
  • Kurt Kristensen
  • Inge Marie Hansen
  • Gitte Jacobsen
  • Nikolaj Allerslev
  • Mette Nørgård – Leder
  • Britta Fowle – Personale repræsentant
  • Inga Simonsen – Beboer repræsentant

Kontakt vennekredsen via email